Висококвалифицирани работници и шофьори

Екипът, ръководещ изпълнението на дейностите е висококвалифициран и подходящо обучен персонал, подлежащ на периодично опресняване и повишаване на квалификацията.

Автомобилите ни се управляват от висококвалифицирани шофьори, притежаващи документи за правоспособност в това число дипломи и препоръки от предишни работодатели.