Поддържане на пътища и прилежащи пътни съоръжения и принадлежности

Превантивно, текущо и зимно поддъжане

Ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации

Подмяна на мантинели, еластични огради, птичи мрежи и др. съоръжения

Косене на тревни площи

Разпръскване на подхощящи смеси или реагенти

  • Разполагаме с необходимата техника, като косачки, строителна механизация и специализирани машини
  • Патрулни коли
  • Светлоотразителни табла и знаково стопанство
  • Квалифициран и инструктиран персонал