Почистване и хигиенизиране на трамваи и тролейбуси - външно и вътрешно

Основно почистване- на прозорци, седалки и метални части, на под и таван, почистване на плафониери на осветлението, надписи от пътниците и др.

Ежедневно почистване - врати, стъкла, прах, седалки, облегалки, метални части первази, степенкии др.

Фирмата ни има издадена референция за качествено изпълнение на услугите.