Унищожаване на стоки и архиви

Унищожаване на стоки - конфискувани, стоки с изтекъл срок на годност и др

Унищожаване на стоки с нарушена интелектуална собственост, бракувани и негодни за употреба стоки

Унищожаване на архиви- банкови, счетоводни, на предприятия, от ЧСИ и др. институции

Унищожаване на стоки/ архиви - чрез шредиране със специален шредер

Унищожаване на стоки /архиви включва транспортна услуга според изискванията

Издаване на документ за конфиденциалност

Заплащане на суровина при унищожаване на количества над 2 тона

Еко Ресурс-Р ООД е Администратор на лични данни. Придържаме се стриктно към законовите и регулаторни разпоредби относно събиране и обработване на лични данни.