Дейности

УСЛУГИ ЗА ОБЩИНИТЕ * УСЛУГИ ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА * УСЛУГИ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Събиране и транспортиране на отпадъци

Унищожаване на стоки и архиви

Третиране на отпадъци

Озеленяване и поддържане на площи

Почистване и поддръжка /лятно и зимно почистване/

Поддържане на пътища и прилежащи пътни съоръжения и принадлежности