Дейности

УСЛУГИ ЗА ОБЩИНИТЕ * УСЛУГИ ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА * УСЛУГИ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Събиране и транспортиране на отпадъци

Озеленяване и поддържане на площи

Третиране на отпадъци

Почистване и хигиенизиране на трамваи и тролейбуси - външно и вътрешно

Почистване и поддръжка /лятно и зимно почистване/

Унищожаване на стоки и архиви

Поддържане на пътища и прилежащи пътни съоръжения и принадлежности