Еко линия- компостиране

ЕКО РЕСУРС-Р ООД се стреми да използва екологосъобразни методи при извършване на дейностите си.

Насочили сме усилията си в компостиране на растителни остатъци /трева, клони, листа/, които се получават при поддържане на зелените площи.

Притежаваме специализирана техника за раздробяване на клони, чрез която се получава материал подходящ за кмпостиране.

* фирмата предлага транспорт на закупените от нас декоратива растителност.