Лятно и зимно улично почистване

Дейностите по лятно и зимно почистване на улици, площади и места с обществена значимост включват: машинно миене на дюзи или с маркуч, ръчно метене и оборка, машинно метене, товарене и извозване на купчета от кал след измиването, машинно избутване на снежни маси от улични платна, площади и други обществено значими места и опесъчаването или олужаването им. При необходимост се извършва и дейност по товарене и извозване на снежни маси. Ръчното почистване на сняг се изразява в избутване на сняг от тротоари или други площи и събирането му на купчинки или изстъргване на вече образувана ледена покривка.

  • ръчно и машинно метене
  • ръчно и машинно миене
  • зимна поддръжка
  • извозване на сняг