Озеленяване и поддръжка

Озеленяване:

 • Затревяване;
 • Засаждане на жив плет;
 • Засаждане на дървета и храсти;
 • Засаждане на многогодишни и сезонни цветя.

Поддръжка:

 • Косене, торене, окопаване, поливане, зазимяване;
 • Поддържане на сезонни и перенни цветя;
 • Следпосадъчни грижи;
 • Почистване на терени;
 • Подрязване и резитба на жив плет, дървета и храсти;
 • Кастрене и отсичане на дървета;
 • Раздробяване на клони;
 • Поддържане на зелени площи;
 • Поддръжка и ремонт на паркови алеи;
 • Изработка на дървени паркови мебели и съоръжения;
 • Машинно метене;
 • Поддържане на чистотата и транспортиране на отпадъци.