Озеленяване

ЕКО РЕСУРС – Р ООД е специализирана в производството на дървени паркови и детски съоръжения.

Дейността озеленяване включва поддръжка на озеленени площи, предназначени за широко ползване – паркове, градини, улично озеленяване, извънселищни паркове и лесопаркове, поддържане на всички структурни елементи на озеленени площи и насаждения по улици, алеи и площади, включително и резитба и оформяне на короните на растенията.

Други дейности, които фирмата извършва са: поддръжка и ремонт на паркови алеи, изработка на дървени паркови мебели и съоръжения, поддържане на чистота и транспортиране на отпадъци.

Продукцията  е съобразена с новата тенденция за екологичност и естетика на заобикалящата ни среда.

Фирмата работи както с държавни и общински структури по обслужване на обществени площи, така и на частни терени и територии.

Озеленяването на публични обществени площи, изисква висок професионализъм, предприемчивост и знания, за да бъде доведено до край в необходимите срокове и да отговаря на всички съвременни изисквания на градоустройството и териториалното устройство.

Фирмата притежава собствен разсадник за производство и продажба на декоративна растителност, и е обезпечена със собствена специализирана техника и съоръжения.