Почистване и поддръжка /лятно и зимно почистване/

механизирано метене

ръчно метене

машинно миене

механизирано почистване от сняг чрез разпръскване на подходящи смеси

механизирано почистване от сняг чрез бутане

товарене и извозване на сняг

Дейностите по лятно и зимно почистване на улици, площади и места с обществена значимост включват: машинно миене на дюзи или с маркуч, ръчно метене и оборка, машинно метене, товарене и извозване на купчета от кал след измиването, машинно избутване на снежни маси от улични платна, площади и други значими места.

При необходимост се извършва и дейност по товарене и извозване на снежни маси.