Разсадник

ГРАДИНСКИ ЦЕНТЪР ЕКО
www.centereko.com

 • Иглолистни дървета и храсти;
 • Широколистни дървета и храсти;
 • Увивни и катерливи растения;
 • Едногодишни цветя;
 • Многогодишни цветя;
 • Растения за авпинеум;
 • Работни саксии;
 • Ръчно изработена керамика;
 • Тревни смески;
 • Семена и луковици;
 • Торф и почвени субстрати;
 • Торове;
 • Еко линия – компостиране;
 • Други.