Сертификати

От 11.06.2008 г. „ЕКО РЕСУРС – Р“ ООД е сертифицирана по международните стандарти на ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007

От 14.02.2014 г. в „ЕКО РЕСУРС- Р“ ООД e разработена версия 5 на документацията по стандрти ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007

От 2016 г. в „ЕКО РЕСУРС- Р“ ООД e въведена Системата EMAS

От м. МАЙ 2017 г. в „ЕКО РЕСУРС-Р“ ООД е разработено Първо издание на документацията по стандарти ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; BS OHSAS 18001:2007

От м. ФЕВРУАРИ 2020 г. в „ЕКО РЕСУРС-Р“ ООД е разработена Версия 2 издание на документацията по стандарти ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018

„ЕКО РЕСУРС-Р“ ООД, има разработена и внедрена система за управление на качеството и сертификат с валидност от 21 август 2020 г. до 20 август 2023 г.

„ЕКО РЕСУРС-Р“ ООД има разработена и внедрена система за управление на околна среда и сертификат с валидност от 21 август 2020 г. до 20 август 2023 г.

„ЕКО РЕСУРС-Р“ ООД има разработена и внедрена система за управление на сигурността на информацията и сертификат с валидност от 13 септември 2021 г. до 13 септември 2024 г.

„ЕКО РЕСУРС-Р“ ООД има разработена и внедрена система за управление на здраве и безопасност и сертификат с валидност от 21 август 2020 г. до 20 август 2023 г.

От 2016 г. в „ЕКО РЕСУРС- Р“ ООД e въведена Системата EMAS

„ЕКО РЕСУРС-Р“ ООД има удостоверение от Камара на строителите в България за изпълнение на строежи първа група, категория от 1 до 5 от 30.08.2018 г.

„ЕКО РЕСУРС-Р“ ООД има удостоверение от Камара на строителите в България за изпълнение на строежи втора група, категория от 1 до 4 от 30.08.2018 г.

„ЕКО РЕСУРС-Р“ ООД има удостоверение от Камара на строителите в България за изпълнение на строежи пета група от 30.08.2018 г.

„ЕКО РЕСУРС-Р“ ООД, GDPR

„Еко Ресурс-Р“ ООД поддържа Система за управление на социалната отговорност, съгласно изискванията на Sedex Smeta и принципите ETI кодекс на поведение.