Услуги

Фирмата е профилирана в изпълнението на определени видове дейности:
1.  Битово и Разделно сметосъбиране и сметоизвозване;
2.  Предварителна обработка на разделно събираните отпадъци
3.  Лятно и Зимно улично почистване
4.  Озеленяване;
5.  Производство и продажба на декоративна растителност.